۶۰ درصد اهدای کلیه ناشی از مرگ مغزی است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید