کشف ماده‌ای که توسط فیزیک قابل توجیه نیست!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید