سلفی زیاد می‌گیرید، پس مشکل دارید!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید