این موتورسیکلت به جای چرخ پروانه دارد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید