اصرار ترامپ به استفاده از گوشی قدیمی اش

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید