۷۰ درصد وب فارسی اسپم است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید