هیچ زائر ایرانی در کاظمین مصدوم نشد

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید