اولین تصویر از بمب‌افکن جایگزین بی-۵۲

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید