اعلام زمان پرتاب ماهواره ایران به مدار زمین

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید