پورذهبی: دولتمردان با غنیمت شمردن حضور مردم برای رفع مشکلات اقتصادی آنها تلاش کنند

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید