دولت با طرح «برجام ۲» به دنبال تغییر مطالبه مردم از اقتصادی به سیاسی است

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید